Fra 1.august 2016 slutter Ole Kristian Kvarsvik i dRofus AS for å etablere eget konsulentfirma, Kvarsvik Consulting.

Ole Kristian blir leid inn til dRofus et par dager i uken, i en periode fremover, for å ivareta noen sentrale oppgaver i det pågående FoU prosjektet med Avinor og OSL.

Vi takker Ole Kristian for godt samarbeid gjennom flere år, og ønsker lykke til med eget selskap!